25 stycznia 2016 Udostępnij

BHP w pracach administracyjno-biurowych – Oświetlenie i lampy biurowe

Jeśli zastanawiamy się nad tym, jakie czynniki mają największy wpływ zarówno na efektywność naszej pracy, jak i na nasze samopoczucie, z pewnością nie możemy nie zwrócić uwagi na rolę, jaką ma do spełnienia oświetlenie. Jeśli mamy do czynienia z jego niedostatkiem nie powinniśmy dziwić się, że jest to czynnik zarówno niebezpieczny, jak i szkodliwy, z którym mamy do czynienia w procesie pracy. O zaliczaniu oświetlenia do grupy czynników szkodliwych decyduje przede wszystkim to, że jeśli jest ono nieprawidłowe, szybciej mamy do czynienia ze zmęczeniem oczu, a to nie tylko zwiększa uciążliwość pracy i zmniejsza jej wydajność, ale również może być przyczyną wypadku.

Statystki przygotowane przez GUS potwierdzają, że wadliwe oświetlenie może być przyczyną nawet co piątego wypadku, z którym mamy do czynienia w zakładzie przemysłowym. Gdy mówimy o nieprawidłowościach związanych z oświetleniem, najczęściej mamy do czynienia z jego zbyt niskim natężeniem zarówno w pomieszczeniu, jak i bezpośrednio na stanowisku pracy. Normy i przepisy polskiego prawa mówią o tym, że natężenie światła na stanowisku pracy powinno wynosić nie mniej niż 500 luksów. Gdy mamy do czynienia z nowoczesnym oświetleniem, oczekujemy światła, które jest pozbawione kontrastów, rozproszone i niemal pozbawione cienia.

Przepisy mówią również o stosunku natężenia oświetlenia w sąsiednich pomieszczeniach. Ten nie powinien być większy niż 5:1, okazuje się bowiem, że jedynie do tego poziomu oczy nie mają poważniejszych problemów z adaptacją do takiej różnicy, a zmiana natężenia nie jest postrzegana jako uciążliwa. Zasada ta znajduje odniesienie również w kontekście kontrastu natężenia pomiędzy oświetleniem ogólnym pokoju oraz oświetleniem biurka, przy którym pracujemy. Nasze oczy będą odczuwać pełny kontrast jedynie wówczas, gdy powyższa proporcja zostanie zachowana i to zarówno pomiędzy jasnością okna oraz wnętrza samego pokoju, jak i wnętrzem i jasnością znajdujących się na biurku dokumentów, z którymi pracujemy.

Natalia Gaboń

Projektantka aranżacjo oświetleniowych.